Metaller i forskellige fødevarer 2015

2015

Der er analyseret prøver for elementerne bly, cadmium, kviksølv, total arsen, kobber, chrom, zink, nikkel, mangan og wolfram i alle de undersøgte matricer. For proteinpulver, fiskebouillon samt tørrede og friske svampe blev der yderligere analyseret for iod og uorganisk arsen.