Kemiske forureninger i fisk og fiskevarer fra Grønland 2016

2016

Der er analyseret prøver fra fisk og fiskevarer i Grønland for cadmium, bly og kviksølv.