Metaller i honning 2017

2017

I 10 danske honningprøver er der udført analyser for cadmium, bly og kviksølv. Der er endvidere analyseret for kobber og zink som overvågningselementer.