Kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer af genbrugspapir (2018)

2018

Formålet med dette projekt er at undersøge afsmitningen af visse ftalater og bisphenol A fra genbrugspapir. Genbrugspapir kan have indhold af uønskede kemiske stoffer, der kan stamme fra de trykfarver der er brugt på de genanvendte materialer. Det drejer sig for eksempel om ftalater, bisphenoler og benzophenoner. Disse stoffer kan have uønskede sundhedsmæssige effekter, hvis de migrerer i for store mængder til fødevarer fra
genbrugspapir.

Der blev målt migration af tre ftalater (DIBP, DBP og DEHP) over LOD fra 4 af prøverne. Der blev ikke fundet indhold over aktionsgrænseværdierne i nogen af prøverne