Restkoncentrationer 2018 i honning

2018

I 2018 blev i alt 54 prøver af honning undersøgt for forskellige stoffer. Der blev fundet overskridelse af grænseværdien for kobber i 8 prøver fra honning.