Sensorisk afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer af plast (2018)

2018

Fødevarekontaktmaterialer må ikke afgive stoffer til fødevaren, der kan forårsage en forringelse af fødevarens sensoriske egenskaber, dvs. ændre dens smag, lugt eller farve. Formålet med dette projekt er at undersøge afgivelsen af smag fra fødevarekontaktmaterialer af plast, nærmere bestemt drikkedunke og krus.

9 ud af 25 analyserede prøver overholder ikke forordningens krav om smagsforringelse. 6 prøver gav en tydelig smagsændring, og 3 prøver gav en svag smagsændring. Fødevarestyrelsen har fulgt op over for der ansvarlige virksomheder.