Ernæringskemiske analyser af foder 2020

2020

Fødevarestyrelsen har i 2020 udtaget 315 prøver af foder til analyse for ernæringskemiske parametre (råprotein, råfedt, træstof og råaske).