Mykotoksiner i foder 2020

2020

Fødevarestyrelsen har i 2020 udtaget 275 prøver af foder til analyse for mykotoksiner.