Restkoncentrationer i mælk

2020

I 2020 blev i alt 355 prøver af mælk undersøgt for flere forskellige stoffer. Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdier eller ikke tilladte stoffer.