Sensorisk afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer af plast (2020)

2020

Fødevarekontaktmaterialer må ikke afgive stoffer til fødevaren, der kan forårsage en forringelse af fødevarens sensoriske egenskaber, dvs. ændre dens smag, lugt eller farve. Formålet med dette projekt er at undersøge afgivelsen af smag fra fødevarekontaktmaterialer af plast, nærmere bestemt drikkedunke og drikkeglas/krus

Der er udtaget 11 prøver af Fødevarestyrelsens kontrolenheder hos virksomheder, der fremstiller eller indfører brugsklare plastprodukter. 

Teknologisk Institut har analyseret prøverne for Fødevarestyrelen. Prøverne er analyseret ved brug af en akkrediteret afsmitningstest, hvor prøven fyldes med en simulator (vand) og et testpanel efterfølgende vurderer afgivelse af smag.