Slutrapport tilsætningsstoffer 2020

2020

Projektets formål er at kontrollere og overvåge indhold af tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked.

I 2020 blev der konstateret én eller flere fejl i 14% af de analyserede prøver. De fleste fejl omhandlede fejl i deklaration af farvestoffer og farvestofmærkning (azofarvestoffer). Der var 11 tilfælde, hvor grænseværdien blev overskredet, og 10 tilfælde af ulovlig anvendelse.

Resultaterne viser, at der fortsat er behov for at kontrollere fødevarer i forhold til anvendelse af tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked.