Tungmetaller, arsen og fluor i foder 2020

2020

Fødevarestyrelsen har i 2020 udtaget 197 prøver af foder til analyse for tungmetaller, arsen og fluor.