Dioxin og PCB i laks fra Østersøen 2021

2021

Fødevarestyrelsen har i 2021 analyseret 25 laks fra Østersøen for dioxin og PCB.

Dioxin og dioxinlignende PCB er organiske forbindelser, der indeholder chlor. Punktkilder fra forbrændingsprocesser (brændeovne, bålpladser og lignende) samt områder forurenet af tidligere industriel aktivitet kan medføre indhold i visse fødevarer.