Kortlægning af miljøforureninger i fisk fra Danmark 2020-2021

2021

Fødevarestyrelsen har i 2020-2021 analyseret prøver af fisk fra Københavns Havn, Kattegat, Øresund og Bælthavet for dioxin, PCB, bly, cadmium og kviksølv.