Mykotoksiner i foder 2021

2021

Fødevarestyrelsen har i 2021 udtaget 251 prøver af foder til analyse for mykotoksiner.