Restkoncentrationer 2021 i akvakultur

2021

I 2021 blev i alt 356 prøver af akvakultur undersøgt for flere forskellige stoffer. Der blev ikke fundet overskridelser af grænseværdier eller ikke tilladte stoffer.