Restkoncentrationer 2021 i vildtlevende vildt

2021

I 2021 blev der undersøgt 9 prøver af vildtlevende vildt for rester af kemiske grundstoffer (stofgruppe B3c) og andre forbudte stoffer (stofgruppe b3f). Der blev fundet 8 tilfælde af overskridelse af grænseværdien for kobber.