Tungmetaller, arsen og fluor i foder 2021

2021

Fødevarestyrelsen har i 2021 udtaget 200 prøver af foder til analyse for tungmetaller, arsen og fluor.