Metaller i fødevarer 2022

2022

I projekterne undersøges matricer som kød, indmad, mælk, akvakultur og honning, matricerne i projekt 4183 er varierende i 2022 er chiafrø, grønkål, forskellige meltyper, tun
og sværdfisk undersøgt. I alle projekterne analyseres matricerne for bly, cadmium og kviksølv. For flere af matricerne undersøges også for zink og kobber. Fisk undersøges
også for arsen og uorganisk arsen. For de de matricer der er undersøgt i projekt 4183 er flere andre metaller kortlagt.