Mineraloliekulbrinter i fødevarer 2022

2022

I alt 26 prøver (morgenmadsprodukter og mælkechokolade) blev analyseret for MOSH og MOAH.

Mineraloliekulbrinter kan havne i vores fødevarer fra flere forskellige kilder. De kan eksempelvis stamme fra miljøforureninger, smøreolier brugt i produktionen af fødevarer eller fra fødevarekontaktmaterialer (FKM), fx sisalsække, genbrugspap og -papir. Formålet med dette projekt er at måle indhold af mættede mineraloliekulbrinter (MOSH) og aromatiske mineraloliekulbrinter (MOAH) i udvalgte morgenmadsprodukter og mælkechokolade.