Pyrrolizidinalkaloider i te og krydderier 2022

2022

Fødevarestyrelsen har i 2022 analyseret 40 prøver af te og krydderier for pyrrolizidinalkaloider.

Pyrrolizidinalkaloider (PA) er naturlige plantetoksiner, som kan være kræftfremkaldende og ændre arveanlæg. Der kendes i dag mere end 600 forskellige PA, som udelukkende dannes af planter. Det er blevet estimeret, at ca. 6000 plantearter, som repræsenterer 3 % af alle blomstrende planter, kan indeholde PA. Teer, krydderier m.m. kan blive forurenet med PA, enten på marken eller ved sammenblanding under høst. De planter der indgår i de analyserede krydderier og teer danner ikke selv PA.