Restkoncentrationer 2022 i æg

2022

I 2022 blev i alt 202 prøver af æg undersøgt for forskellige stoffer. I en prøve blev der fundet overskridelse af grænseværdien for hhv., Narasin og Salinomycin. Det blev vurderet at fundet skyldtes foderet og producenten er vejledt om indkøb af foder.