Restkoncentrationer 2022 i fjerkræ

2022

I 2022 blev i alt 792 prøver af fjerkræ undersøgt for forskellige stoffer. Der blev fundet overskridelse af grænseværdien for kobber i tre prøver.