Totalt organisk fluor i fødevarekontaktmaterialer af papir og pap

2022

I alt 28 prøver af pap og papir fødevarekontaktmaterialer blev analyseret for totalt organisk fluor (TOF).

Analyseresultater for total organisk fluor (TOF) viste indhold over Fødevarestyrelsens indikatorværdi på 20 mikrogram fluor/gram materiale for 8 af 28 fødevarekontaktmaterialer med indhold mellem 26 og 610 mi-krogram fluor/gram materiale). For prøver med indhold over indikatorværdien, har fødevarestyrelsen fuldt op overfor de ansvarlige virksomheder.