Tungmetaller, arsen og fluor i foder 2022

2022

Fødevarestyrelsen har i 2022 udtaget 223 prøver af foder til analyse for tungmetaller, arsen og fluor.