Metaller i fødevarer 2023

2023

I 2023 er der udtaget 269 stikprøver af forskellige fødevarer. Der er analyseret for kobber, zink, arsen, cadmium, kviksølv, bly, fluorid, krom og mangan.