Sammensætning af foder 2022-2023

2023

Fødevarestyrelsen har i 2022-2023 udtaget 391 prøver af foder til analyse af enten sammensætning eller botanisk renhed.