55. Tredjelandes importrestriktioner på foder

Det er ikke muligt at eksportere foder til et tredjeland, hvis landet har indført importrestriktioner. 

55.1 Restriktioner ved import af foder til tredjelande

Et tredjeland kan indføre importrestriktioner. Det betyder, at enten en bestemt produkttype eller evt. alle produkter fra Danmark ikke kan eksporteres til det pågældende land. Restriktionen kan også gælde produkter fra bestemte områder i Danmark. 

Eksportvirksomheden bør derfor altid forud for en eksport sikre sig, at produktet ikke er omfattet af restriktioner i modtagerlandet. 

På Fødevarestyrelsens hjemmeside er der en liste over tredjelandes importrestriktioner på produkter fra Danmark. Se listen over eksportrestriktioner her.

Se mere i afsnit:

52. Virksomhedens ansvar ved eksport af foder