33. Detailhandel og engrosvirksomheder

Begrebet fødevarevirksomhed dækker over virksomheder med detailhandel, engrosvirksomhed og primærproduktion.

33.1 Detailhandel

Ved ”detailhandel” forstås håndtering eller forarbejdning af fødevarer og deres oplagring på det sted, hvor de sælges eller leveres til den endelige forbruger, herunder distributionsterminaler, cateringvirksomheder, virksomhedskantiner, institutionskøkkener, restauranter og andre tilsvarende madserviceordninger, forretninger, distributionscentre og engrosforretninger. 

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 7 

Der er enkelte virksomhedstyper, som falder ind under begrebet detailhandel, selvom de leverer fødevarer til andre fødevarevirksomheder. Det drejer sig især om distributionsterminaler, distributionscentre og engrosforretninger. Institutionskøkkener og cateringvirksomheder leverer også i nogle tilfælde fødevarer til andre fødevarevirksomheder.

Ved ”distributionsterminaler” og ”distributionscentre” forstås f.eks. detailkædernes distributionsterminaler, der i daglig tale ofte kaldes ”ferskvareterminaler”. Disse virksomheder er karakteriseret ved kortvarig opbevaring, som oftest få timer til få dage, af færdigpakkede køle- og frostvarer, varer uden temperaturkrav og uindpakket frugt og grønt, der er bestemt til levering til detailvirksomheder. Varer kan plukkes fra større pakninger til udbringning til de enkelte detailvirksomheder. Enkelte varer, f.eks. dåsevarer, kan opbevares i længere tid med henblik på udbringning sammen med de kort­tids­op­bevarede varer.

Ved ”engrosforretninger” forstås engrossupermarkeder, f.eks. ”Cash & Carry” forretninger, som er indrettet med et salgs­lokale som supermarkeder, men hvor kunderne bl.a. er detailfødevarevirksomheder.

33.1 Engrosvirksomhed

Ved ”engrosvirksomheder” forstås de virksomheder, som ikke er dækket af definitionen af detailhandel, og som ikke er primærproducenter.