39. Fødevarekædeoplysninger for dyr til slagtning

Der er en række oplysninger, som skal følge dyrene til slagtning.

39.1 Krav om fødevarekædeoplysninger

Fødevarekædeoplysninger er oplysninger, der skal sendes med dyr, der skal slagtes og anvendes som fødevarer. Det er besætningsejeren eller den, som er ansvarlig for afsendelse af dyrene til slagtning, som er ansvarlig for, at alle fødevarekædeoplysninger afgives, og at de er korrekte. Reglerne omfatter alle dyrearter undtagen vildtlevende vildt.

Formålet med fødevarekædeoplysninger er at sikre, at alle slagtedyr bliver undersøgt og behandlet i forhold til den måde, de er produceret, og at fødevarekontrollen kan spore oplysninger af betydning for fødevaresikkerheden. Information om fødevarekæden skal være en hjælp for slagteriet til at tilrettelægge slagtearbejdet, og for embedsdyrlægen til at afgøre, hvilke inspektionsprocedurer der er behov for. Derfor må dyr kun slagtes, hvis der foreligger fødevarekædeoplysninger.

Lederen af et slagteri skal sikre, at slagteriet har anmodet om, modtaget, kontrolleret og skredet ind på baggrund af oplysninger om fødevarekæden for dyr, der er sendt til eller bestemt til at blive sendt til slagteriet. Hvis fødevarekædeoplysninger ikke foreligger 24 timer efter, dyrene er modtaget på slagteriet, skal dyrene aflives og kasseres. Hvis dyrene er slagtet efter tilladelse fra embedsdyrlægen, skal slagtekroppene kasseres. 

Du kan læse om hvilke fødevarekædeoplysninger, der skal afgives, for dyr der skal slagtes, i vejledning om fødevarekædeoplysninger, som du kan finde på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Hygiejneforordningen, bilag I, del A, III

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/627, artikel 40, stk. 2 og 3

Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005, artikel 1, jf. bilag I, afsnit I

Vejledning om fødevarekædeoplysninger