42. Hygiejne ved oplagring og transport af kød

Der er nogle enkelte specifikke regler om oplagring og transport af kød.

42.1 Oplagring af kød

Virksomheden skal oplagre emballeret kød på en måde, så der ikke er risiko for kontaminering fra uindpakket kød. Oplagring af emballeret kød kan foregå i et egnet lokale, fysisk adskilt fra det uindpakkede kød eller ved tidsmæssig forskudt oplagring af uindpakket kød og emballeret kød. Emballagemateriale kan være en særlig risiko for kontaminering af uindpakket kød, fordi det ofte er lavet af pap. 

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit I, kapitel VII, punkt 5 

42.2 Transport af kød

Ved samtidig transport af uindpakket kød og emballeret kød skal virksomheden sikre, at emballagematerialet ikke kontaminerer det uindpakkede kød. 

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit I, kapitel VII, punkt 5