76 Høst af kammuslinger, ikke-filtrerende havsnegle og ikke-filtrerende pighuder

Der er særlige krav til høst af kammuslinger, ikke-filtrerende havsnegle og ikke-filtrerende pighuder.

76.1 Krav til høst og markedsføring af kammuslinger, ikke-filtrerende havsnegle og ikke-filtrerende pighuder

Kammuslinger, ikke-filtrerende havsnegle og ikke-filtrerende pighuder skal høstes i produktionsområder, der er udlagt af Fødevarestyrelsen. De kan høstes i produktionsområder, der ikke er mikrobiologisk klassificerede.

Muslingebekendtgørelsen, § 3

For at kammuslinger, ikke-filtrerende havsnegle og ikke-filtrerende pighuder kan markedsføres levende til direkte konsum, skal de være af en mikrobiologisk kvalitet svarende til en A-klassificering.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit VII, kapitel IX, punkt 1

Høst af kammuslinger, ikke-filtrerende havsnegle og ikke-filtrerende pighuder må kun foregå i de af Fødevarestyrelsen definerede produktionsområder.

Muslingebekendtgørelsen, § 4

Markedsføringen af kammuslinger, ikke-filtrerende havsnegle og ikke-filtrerende pighuder må kun foregå gennem ekspeditionscentre, auktionshaller eller forarbejdningsvirksomheder, som alle har særlig pligt til at orientere deres lokale fødevareafdeling om håndteringen og egenkontrollen.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit VII, kapitel IX, punkt 3