Bilag 4 Fiskevarer - parasitter, bakterier, giftige fisk m.v.

Parasitter, bakterier, gifte mv. kan alle været et problem i fisk