Faglig nyhed om håndtering af fødevarer og ingredienser, som indeholder ethylenoxid over grænseværdien

16-07-2021

Fødevarer med indhold af ethylenoxid i niveauer over grænseværdien bliver trukket tilbage fra markedet, og må ikke bruges som ingredienser i sammensatte fødevarer.

På baggrund af fund af pesticidet ethylenoxid i blandt andet tilsætningsstoffet johannesbrødkernemel (E 410), har der på EU-niveau været drøftelser om håndteringen af ethylenoxid i fødevarer. Tilsætningsstoffer, herunder E 410, betragtes som en fødevareingrediens og er derfor omfattet af nedenstående procedure for håndtering.

Der har tidligere – i forbindelse med ethylenoxid i sesamfrø - været aftalt en særlig EU-koordineret procedure for sammensatte fødevarer, hvori der indgår ingredienser med indhold af ethylenoxid over grænseværdien.

Proceduren betyder, at hvis en fødevare eller fødevareingrediens vurderes farlig som følge af restindhold af ethylenoxid, bliver alle produkter, hvori denne fødevare eller fødevareingrediens er brugt som ingrediens, også vurderet farlige. Farlige fødevarer bliver tilbagetrukket fra markedet.


Der er i EU opnået enighed om, at den ovenfor beskrevne procedure fortsat er gældende.


Læs mere om ethylenoxid i fødevarer herunder ingredienser.