Ekstraordinært nyhedsbrev om Certifikatdatabasen den 30. november 2021

30-11-2021

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

​​​Forlængelse af suspension af Danmarks IHN fri status og konsekvensen for certificering af eksportcertifikater til tredjelande

Som følge af situationen med udbrud af infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i Danmark, har Fødevarestyrelsen den 13. september 2021 suspenderet Danmarks status som værende fri for IHN. Suspensionen er midlertidig og forlænges, så den er gældende indtil videre.
Suspensionen har konsekvens for certificering af eksportcertifikater, hvor der attesteres for frihed for IHN på lande- / zone- /område-  og/eller dambrugsniveau.
I Certifikatdatabasen er der derfor fortsat restriktioner for de relevante eksportcertifikater pga. de konkrete formuleringer vedr. IHN i certifikaterne. 
 
Læs mere om IHN på hjemmesiden (se også siderne i venstremenuen):