Eksportportalen informerer om, at INTRA-certifikaterne i TRACES Classic fortsat kan anvendes til den 23. oktober 2021

15-10-2021

Efter en længere dialog med EU-Kommissionen om en række udfordringer ved overgangen til TRACES NT, er det pr. d.d. meldt ud, at lukningen af TRACES Classic udsættes fra den 16. oktober til den 23. oktober 2021.

​​​​Efter en længere dialog med EU-Kommissionen om en række udfordringer ved overgangen til TRACES NT, er det pr. d.d. meldt ud, at lukningen af TRACES Classic udsættes fra den 16. oktober til den 23. oktober 2021.  ​

Hvad betyder det, at TRACES Classic først lukkes ned den 23. oktober og ikke den 16. oktober 2021?

Dette nyhedsbrev er en opdatering af nyhedsbrevet fra 12. oktober 2021.
Det betyder fortsat, at operatører og myndigheder skal til at anvende INTRA modulet i TRACES NT til udarbejdelse af sundhedscertifikater til dyr og avlsmateriale, der samhandles til EU medlemsstater og andre samhandelslande.

Fra  den 11. oktober 2021 vil begge systemer kunne tilgås, men den 23. oktober kl. 17 lukker TRACES Classic ned for indtastninger og udstedelse af certifikater. Det betyder, at eksporter med afgang fra og med den 15. oktober til og med den 22. oktober, der skal tilknyttes en logbog, valgfrit kan oprettes i TRACES Classic eller i TRACES NT. Du skal være opmærksom på, at det er de gamle certifikatsmodeller i TRACES Classic, der kan anvendes, da de nye certifikater ikke kan oprettes i TRACES Classic. Såfremt du oplever problemer med at anvende de gamle certifikatsmodeller fra TRACES Classic i enten bestemmelses- eller transitmedlemsstater, bedes du kontakte den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen.


Alle sendinger, som ikke kræver logbog, skal ledsages af et certifikat, der er oprettet i TRACES NT. 


Ved oprettelse af INTRA-certifikater i TRACES NT i denne periode anbefales det, at TRACES-nummeret anføres i bemærkningsfeltet i Eksportportalen.

Eksporter med afgangsdato den 23. oktober og fremefter skal oprettes i TRACES NT.
Logbøger med afgangsdato i tidsrummet den 23.-26. oktober indsendes som pdf-filer pr. mail. Det forventes, at INTRA-certifikater fra TRACES NT kan indlæses i Eksportportalen fra den 26. oktober 2021.


Når TRACES NT INTRA-certifikater kan indlæses i Eksportportalen, kan eksporter med afgangsdato fra den 27. oktober og fremefter tilknyttes et TRACES NT INTRA-certifikat og logbog kan atter indsendes digitalt. Alternativt indsendes logbøger som pdf-filer via mail til logbog@fvst.dk.

Todages fristen for indsendelse af logbøger er fortsat suspenderet indtil andet meldes ud.

Hvilke oplysninger skal indtastes i INTRA-certifikater i TRACES NT og i Eksportportalen?
De samme oplysninger, som indtastes i INTRA-certifikater i dag, skal også indtastes i det nye INTRA-certifikat i TRACES NT. Dog skal der ikke længere indføres oplysninger om omladnings- og kontrolsteder på INTRA-certifikatet. Disse oplysninger skal i stedet indføres i logbogen i det nye logbogsmodul i TRACES NT, hvor de rettelig hører til i henhold til transportforordningen. 
 
Logbogsmodulet i TRACES NT og logbogen i Eksportportalen
I TRACES NT er det obligatorisk at anvende logbogsmodulet ved transporter over 8 timer. Du kan derfor ikke indsende et INTRA-certifikat i TRACES NT for transporter over 8 timer, før der er oprettet en logbog i logbogsmodulet i TRACES NT og logbogen er tilføjet til INTRA-certifikatet.

TRACES har endnu ikke udviklet en teknisk løsning, som kan overføre data fra logbogsmodulet i TRACES NT til Eksportportalen, hvilket betyder, at der fortsat skal oprettes en logbog i Eksportportalen på samme måde som før. Det er derfor vigtigt, at du indtil videre opretter en logbog både i logbogsmodulet i TRACES NT og i Eksportportalen. Vær opmærksom på, at kontrolsteder og udgangssteder skal oprettes manuelt som via punkter, idet data om dette ikke længere fremgår af INTRA-certifikatet.
I det tidsrum, hvor logbøger ikke kan oprettes i Eksportportalen, da der ikke kan tilføjes INTRA-certifikat til eksporten, indsendes logbog som PDF-fil pr. mail til logbog@fvst.dk. Du kan se og downloade logbogen her. Det er vigtigt, at adressen på afgangssted og bestemmelsessted er anført i logbogen.


Fødevarestyrelsen vil løbende informere om nyt via vores 'Faglige nyheder' om TRACES og 'Faglige nyheder' om Eksportportalen, så hold øje med din indbakke. 

Logbog i TRACES NT er nu digital, hvilket betyder at ALLE logbogens dele skal udfyldes i TRACES, dvs. at operatøren på afgangssteder/samlesteder og transportører skal være opmærksomme på at udfylde del 2 og 4 (og evt. del 5) digitalt i TRACES NT.
Om registrering af virksomheder henvises til nyhedsbrev fra den 31. august 2021.

Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp, kan du sende en mail til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline på mail: traces@fvst.dk.
Vi får for tiden rigtig mange henvendelser, så forvent derfor længere svartider end normalt