Fødevarestyrelsen informerer om, hvad du skal gøre, når du skal udføre dyr op til og efter den 17. oktober 2021 (opdatering til TRACES NT)

12-10-2021

INTRA modulet i TRACES Classic flyttes til TRACES NT

Som oplyst i nyhedsbrev fra 31. august 2021, skal de virksomheder og operatører, der samhandler med de øvrige EU medlemsstater, begynde at anvende de nye certifikatmodeller, som er fastlagt af den nye EU dyresundhedslov fra den 17. oktober 2021.

 

​Bemærk, at der er udsendt nyhedsbrev 15. oktober 2021 med opdateret information om overgangen til TRACE​S​ NT​​​

​​​

INTRA modulet i TRACES Classic flyttes til TRACES NT

 

Som oplyst i nyhedsbrev fra 31. august 2021, skal de virksomheder og operatører, der samhandler med de øvrige EU medlemsstater, begynde at anvende de nye certifikatmodeller, som er fastlagt af den nye EU dyresundhedslov fra den 17. oktober 2021.

Det betyder, at operatører og myndigheder skal til at anvende INTRA modulet i TRACES NT til udarbejdelse af sundhedscertifikater til dyr og avlsmateriale, der samhandles til EU medlemsstater og andre samhandelslande. Den 16. oktober 2021 kl. 12 lukkes der helt ned for anvendelse af TRACES Classic.

Fra 11. oktober 2021 vil begge systemer kunne tilgås. Det er VIGTIGT af hensyn til sagsbehandlingen, at INTRA-certifikater med afgangsdato til og med den 16. oktober 2021, oprettes i det nuværende TRACES Classic.

INTRA-certifikater med afgangsdato den 17. oktober og senere oprettes i det nye TRACES NT.

Det forventes, at data på INTRA-certifikater fra TRACES NT kan overføres/indlæses i Eksportportalen fra søndag den 17. oktober 2021.

 

Hvilke oplysninger skal indtastes i INTRA-certifikater i TRACES NT og i Eksportportalen?

 

De samme oplysninger, som indtastes i INTRA-certifikater i dag, skal også indtastes i det nye INTRA-certifikat i TRACES NT. Dog skal der ikke længere indføres oplysninger om omladnings- og kontrolsteder på INTRA-certifikatet. Disse oplysninger skal i stedet indføres i logbogen i det nye logbogsmodul i TRACES NT, hvor de rettelig hører til i henhold til transportforordningen.  

 

Logbogsmodulet i TRACES NT og logbogen i Eksportportalen

 

I TRACES NT er det obligatorisk at anvende logbogsmodulet ved transporter over 8 timer. Du kan derfor ikke indsende et INTRA-certifikat i TRACES NT for transporter over otte timer, før der er oprettet en logbog i logbogsmodulet i TRACES NT og logbogen er tilføjet til INTRA-certifikatet.

TRACES har ikke udviklet en teknisk løsning, som kan overføre data fra logbogsmodulet i TRACES NT til Eksportportalen, hvilket betyder, at der fortsat skal oprettes en logbog i Eksportportalen på samme måde som før. Det er derfor vigtigt, at du indtil videre opretter en logbog både i logbogsmodulet i TRACES NT og i Eksportportalen. Vær opmærksom på, at kontrolsteder og udgangssteder skal oprettes manuelt som via punkter, idet data om dette ikke længere fremgår af INTRA-certifikatet.

Eksporter med afgangsdato den 17. oktober 2021 og fremefter oprettes i Eksportportalen med den gældende to dages frist, dog kan der ikke tilføjes INTRA-certifikater til eksporter før forventeligt søndag den 17. oktober.​

I det tidsrum, hvor logbøger ikke kan oprettes i Eksportportalen, da der ikke kan tilføjes INTRA-certifikat til eksporten, indsendes logbog som PDF-fil pr. mail til logbog@fvst.dk. Du kan se og downloade logbogen her. Det er vigtigt at adressen på afgangssted og bestemmelsessted er anført i logbogen.

Det betyder, at:

 1. logbøger til afgang mandag den 18. oktober skal indsendes som PDF-fil senest torsdag den 14. oktober kl 9.
 2. logbøger til afgang tirsdag den 19. oktober skal indsendes som PDF-fil senest fredag den 15. oktober kl 9.
 3. logbøger til afgang onsdag den 20. oktober forventes at kunne oprettes i Eksportportalen mandag den 18. oktober.

  Fødevarestyrelsen vil løbende informere om nyt via vores Faglige nyheder om TRACES og Faglige nyheder om Eksportportalen, så hold øje med din indbakke.  
   

  Logbog i TRACES NT er nu digital, hvilket betyder at ALLE logbogens dele skal udfyldes i TRACES, dvs. at operatøren på afgangssteder/samlesteder og transportører skal være opmærksomme på at udfylde del 2 og 4 (og evt. del 5) digitalt i TRACES NT.


  Kommissionen arbejder fortsat på udarbejdelse af vejledninger til brug af INTRA- og logbogs-modulet i TRACES NT.  
   

  Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, kan du sende en mail til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline på mail: traces@fvst.dk.