Ændrede regler for flytning af heste til øvrige EU medlemsstater og samhandelslande

10-09-2021

De nye regler for flytning af heste er et led i udmøntningen af Dyresundhedsloven, der fandt anvendelse i alle EU lande d. 21. april 2021. Dette betyder, at alle heste pr. 17. oktober 2021 skal ledsages af et sundhedscertifikat, når de skal flyttes til øvrige EU medlemsstater og samhandelslande. Dette gælder også, hvis du skal på ferie med din hest i udlandet.

​​​Alle heste skal pr. 17. oktober 2021 ledsages af et sundhedscertifikat, når de skal flyttes til øvrige EU medlemsstater og samhandelslande. Dette gælder også, hvis du skal på ferie med din hest i udlandet. Reglerne gælder også for flytning af øvrige landdyr, rugeæg, avlsmateriale og akvakulturdyr og produkter heraf inden for Unionen. Indtil 17. oktober er kravet kun gældende for ikke-registrerede heste, men gælder fremover alle heste, dvs. både for registrerede og ikke-registrerede heste.

Er din hest registreret eller ikke-registeret – Se mere i Fødevarestyrelsens guide:

Gå til hestesiden og find ud af om din hest er registreret eller ikke registreret

De nye regler er et led i den nye Dyresundhedslov, der fandt anvendelse i alle EU lande d. 21. april 2021, og som omfatter dyresundhedsmæssige krav til bl.a. registrering og flytninger af landdyr, herunder heste. Formålet med de nye regler er at forbedre dyresundheden og forhindre sygdomsudbrud.

 

Hvad betyder det for ejere af heste?

De ændrede regler betyder, at:

  • … der skal benyttes et sundhedscertifikat, hvis din hest skal flyttes til de øvrige EU- og samhandelslande efter d. 17. oktober 2021. Sundhedscertifikatet udstedes i EU´s TRACES system og fungerer som en garanti over for andre lande, at din hest ikke medbringer smitsomme sygdomme. Ét sundhedscertifikat kan omfatte enkelte individer (sundhedscertifikatmodel: EQUI-INTRA-IND) eller flere heste til samme bestemmelsessted (sundhedscertifikatmodel: EQUI-INTRA-CON). Du kan med fordel selv udfylde første del af sundhedscertifikatet. Find information og vejledning til oprettelse af bruger i TRACES NT på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Gå til nyhedsbrev om TRACES NT
 
  • … det er en forudsætning for at få udstedt et sundhedscertifikat, at afsendelsesstedet skal være registreret i Fødevarestyrelsens Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).
    • Krav om registrering af steder med heste i CHR gælder i øvrigt for alle hestehold – også selvom hesten ikke skal rejse ud af landet. Du kan nemt registrere dit hestehold ved at læse nærmere på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Gå til siden om registrering af steder med heste
 
 

Visse undtagelser fra kravet om sundhedscertifikat

  • Danmark har indgået en aftale med Sverige, Norge og Finland – den såkaldte "Nordiske aftale" – om midlertidig indførsel af registrerede heste i forbindelse med konkurrencer. Det betyder, at registrerede heste fra Sverige, Norge, Finland og Danmark, som skal deltage i konkurrencer i de respektive lande, kan krydse landegrænsen uden et sundhedscertifikat og uden forudgående veterinær besigtigelse før transporten, hvis de ledsages af en konkurrenceanmeldelse og et gyldigt hestepas. Denne aftale vil også være gældende fra den 17. oktober 2021.
 
  • Ikke afvænnede føl under 6 måneder, som endnu ikke har et hestepas, kan ledsages af moderdyret til et midlertidigt ophold af under 30 dages varighed til et andet EU- eller samhandelsland. I så fald skal føllet være chipmærket. Hoppen og føllet skal da ledsages af sundhedscertifikatsmodel: EQUI-INTRA-CON.

  • De to aftaler, som Danmark har med Tyskland om lempeligere krav til flytninger af heste mellem Danmark og Tyskland ophørte den 16. oktober 2021. Der er dog indgået en ny grænseaftale med Tyskland. Ønsker du at læse mere om denne aftale, kan du læse mere og få et samlet overblik på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Gå til Fødevarestyrelsens side om ​grænseaftalen for heste ​​

Ønsker du at læse mere om Dyresundhedsloven, kan du læse mere og få et samlet overblik på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Gå til Fødevarestyrelsens side om Dyresundhedsloven​

Senest opdateret 06-07-2022