Krav til mærkning af vin og nye regler om vin med lavt alkoholindhold

02-06-2022

Nye regler om mærkning af vin med ingrediensliste, næringsdeklaration er på vej, og der er indført regler om lavt alkoholindhold.

​​​​​​​Fremover vil vin skulle mærkes med ingrediensliste og næringsdeklaration. Disse regler vil gælde fra 8. december 2023. I den mellemliggende periode skal der udarbejdes specifikke regler herom i form af delegerede retsakter.

De nye regler er vedtaget i forbindelse med revisionen af forordningen om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (forordning (EU) 1308/2013), som er ændret i forbindelse med revisionen af EU´s landbrugspolitik fra december 2021.

Ingrediensliste og næringsindhold

Ingredienslisten kan angives i elektronisk form, f.eks. i form af et link til en hjemmeside, hvor den fulde ingrediensliste fremgår. Det er en forudsætning af en sådan hjemmeside ikke indeholder andre oplysninger bestemt til salgs- eller markedsføringsformål, og det bemærkes, at allergene ingredienser fortsat skal fremgå af mærkningen på emballagen. Næringsdeklarationen kan angives ved energiindhold, hvis der er link til den fuldstændige næringsdeklaration.

Udkast til delegeret retsakt med de specifikke regler for ingrediensliste og næringsindhold kan ses på høringsportalen.

Vin med lavt alkoholindhold

Der er indført regler om dealkoholiseret vin og delvis dealkoholiseret vin. Reglerne gælder for kategorierne, vin, mousserende vin, mousserende kvalitetsvin, aromatisk mousserende kvalitetsvin, mousserende vin tilsat kulsyre, perlevin og perlevin tilsat kulsyre.

Reglerne ses i forordning (EU) 2021/2117 om ændring af forordning (EU) 1308/2013: ​

  • ​Artikel 119, a)​
  • Bilag VIII, del I, afsnit E (processer til dealkoholisering)

Den konsoliderede udgave af forordning (EU) 1308/2013 kan ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Handelsnormer og varestandarder - lovstof

Der sker endvidere ændringer i reglerne om beskyttede betegnelser for vin:

  • ​Kravet om, at der ved fremstilling af vine med beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) kun må anvendes druer Vitis vinifera-arten, bortfalder, så der fremover også kan anvendes druer, der er en krydsning af Vitis vinifera med andre arter af Vitis-slægten.
  • Mindre ændringer af produktspecifikationerne for beskyttede betegnelser af vin kræver ikke længere EU-godkendelse, men kan fremover godkendes af de nationale myndigheder.

 

​Ændringsforordningen, forordning (EU) 2021/2117, og den konsoliderede udgave af forordning (EU) 1308/2013 kan ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Handelsnormer og varestandarder - lovstof

Bemærk, at reglerne om ingrediensliste og næringsindhold endnu ikke er i den konsoliderede forordning 1308/2013, da reglerne endnu ikke er trådt i kraft.

 

Ændring af forordningen om tilladte ønologiske fremgangsmetoder

Forordning (EU) 2019/934, hvor de tilladte ønologiske fremgangsmetoder (metoder til fremstilling af vin) er fastsat, er blevet revideret. Ændringen har begrænset betydning for dansk vinproduktion, men bilag I til forordningen er opdateret, så den samlede liste over tilladte ønologiske fremgangsmåder nu fremgår af den reviderede forordning, forordning (EU) 2022/68.

Der er et link til ændringsforordningen, forordning (EU) 2022/68 på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Handelsnormer og varestandarder - lovstof

Senest opdateret 02-06-2022