Trusselsvurdering for ASF pr. 27-07-2023 i Europa

08-08-2023

I perioden 1. januar til 27. juli 2023 er der konstateret nye udbrud af afrikansk svinepest (ASF) i grisebesætninger og vildsvin i Grækenland, Italien og Kroatien samt i Bosnien-Hercegovina og Kosovo.

ASF-situationen i Tyskland er stort set uændret. Udbrud af ASF i vildsvin er rapporteret i områder, der allerede er underlagt restriktioner, og der har kun været ét udbrud i tamgrise i en lille besætning tæt på den polske grænse, også inden for restriktionsområdet. Der er derfor i øjeblikket ingen ændring i risiko for introduktion af ASF til Danmark fra Tyskland. Det nærmeste udbrud af ASF i vildsvin er ca. 373 km fra den dansk-tyske grænse.

Fødevarestyrelsen vurderer fortsat, at den samlede risiko for introduktion af smitte med ASF til danske grisebesætninger er meget lav.

Læs trusselsvurdering her