Ekstraordinært nyhedsbrev om certifikatdatabasen den 22. december 2023

22-12-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Formkrav til myndighedsdokumentation ved behov for baggrundsattestationer i forbindelse med anmodning om baggrundscertifikater

Fødevarestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at formen på den myndigheds bekræftelse, der skal kunne forlægges ved anmodning om udstedelse af baggrundscertifikater, har været uklar.

Jf. fodnote 6 i baggrundscertifikaterne fremgår følgende: ”den eksporterende virksomhedsansvarlige operatør har fået en bekræftelse fra den kompetente myndighed i det eksporterende EU-medlemsland på, at de nævnte krav til dyresundhed og/eller fødevarer sikkerhed ligger ud over EU-lovgivningen og er nødvendige for et eksportcertifikat”.

Fodnote 6 angiver derved, at den eksporterende virksomhed skal kunne dokumentere, at de har modtaget bekræftelse fra deres myndigheder for, at de pågældende attestationer er nødvendige og tilstrækkelige for udstedelse af det pågældende eksportcertifikat.

Den danske virksomhed der anmoder om udstedelse af baggrundscertifikater skal kunne fremvise dokumentation for myndigheds bekræftelse for de pågældende attestationer.


Dokumentation for myndighedsbekræftelsen kan bestå af en af to følgende;

1.      En skriftlig bekræftelse fra myndighederne i den eksporterende medlemsstat på, at de pågældende attestationer er tilstrækkelige og nødvendige for udstedelse af det pågældende eksportcertifikat

eller

2.      En skriftlig bekræftelse fra den eksporterende virksomhed på, at deres myndigheder har bekræftet enten mundtlig eller skriftligt, at de pågældende attestationer er tilstrækkelige og nødvendige.

Ovenstående vil blive skrevet ind i kommende revidering af vejledningen.

DIX tages i brug den 28. februar 2024

Projektet og samarbejdspartnere omkring DIX gå inden længe på juleferie. En ferie, hvor der skal lades op til den officielle åbning af DIX.

Projektets styregruppen har besluttet, at DIX tages i brug den 28. februar 2024.

Det er tidligere udmeldt, at systemet ville blive taget i brug i januar 2024. At tidspunktet nu er fastsat til slutningen af februar, er for at sikre, at ibrugtagningen ikke kolliderer med ikrafttrædelsen af øgede certifikatkrav til Storbritannien d. 31. januar 2024 (Brexit) samt af hensyn til vinterferie i Danmark i uge 7 og 8.

DIX har siden d. 30. november været åbent for både eksterne og interne brugere, så man nu kan oprette personlige profiler, kundekartoteker og forberede den faktiske brug af de digitale eksportcertifikater og virksomheder kan afprøve den tekniske løsning for masseindlæsning. Undervisningen af eksterne brugere er gennemført i december 2023 og de interne brugere undervises i løbet af januar og februar 2024.

Dato for ibrugtagning formidles til tredjelande og nærmere omkring udrulningsplanen og åbningen følger primo 2024.

Optagelser af webinar samt Q&A er nu på hjemmesiden

Tak for den store deltagelse ved vores arrangementer omkring DIX. Vi oplevede en positiv feedback og stor spørgelyst ved arrangementerne, hvilket vi var meget glade for.

På opfordring fra jer, er webinaret blevet optaget og ligger nu tilgængeligt på vores hjemmeside, sammen med en Q&A, som gerne skal samle op på de spørgsmål, som blev stillet på tværs af alle arrangementerne. Hvis der er spørgsmål, som ikke er blevet besvaret i opsamlingen, er I velkomne til at skrive til os på DIX@fvst.dk.

I kan finde optagelser og Q&A her