Fødevarestyrelsen kan nu udstede elektroniske INTRA-certifikater

06-01-2023

Fødevarestyrelsen tager nu funktionen e-Sign (digital signatur) i brug ved udstedelse af INTRA-certifikater

​​De sidste tekniske detaljer faldet på plads, og dermed er Fødevarestyrelsen klar til at kunne udstede elektroniske INTRA-certifikater i TRACES ved brug af digital signatur, også kaldet e-Sign.

Når et INTRA-certifikat udstedes elektronisk betyder det, at det er certifikatet i TRACES, der er det gyldige. Der er derfor ikke er krav om, at certifikatet ledsager sendingen fysisk under transporten til det endelige bestemmelsessted.

Operatøren, herunder transporten, skal naturligvis kunne redegøre for de relevante elektroniske certifikat, der er udstedt for sendingen, ved at kunne henvise til referencenummeret.

Man kan som operatør, såfremt man har adgang til TRACES, og den organisation man er tilknyttet i øvrigt er angivet i certifikatet, selv printe en PDF-version (vælg "Digitally signed PDF"), hvis man ønsker det. Alternativt kan man bede Fødevarestyrelsen om en printet PDF-version. Men som nævnt, er det ikke nødvendigt.

De relevante bestemmelser om elektronisk certificering af INTRA-certifikater fremgår af artikel 150, artikel 161, stk. 5, artikel 167, stk. 4, artikel 217 og artikel 223, stk. 5, i forordning (EU) 2016/429 (dyresundhedsloven).