Kontrolkampagne skal sætte fokus på, om det er nødvendigt at halekupere grise

19-01-2023

Fødevarestyrelsen gennemfører fra 23. januar til 30. juni 2023 en kontrolkampagne om risikovurdering og dokumentation for halebid i grisebesætninger, som halekuperer eller holder halekuperede grise. Fødevarestyrelsen ønsker at sætte yderligere fokus på, hvornår forholdene i besætningen egner sig til at holde grise med hele haler.

Det er ikke lovligt at halekupere grise rutinemæssigt. Det følger af både EU-regler og danske regler om beskyttelse af grise.  Halekupering er dog tilladt, hvis der i besætningen er skriftlig dokumentation for, at der er halebid, og hvis der før halekupering er foretaget og afprøvet en række tiltag med henblik på at forebygge halebid hos grisene.

Formålet med reglerne er at reducere risici for halebid hos grise, så der ude i besætningerne kan holdes grise med hele haler. Ved at gennemgå besætningen og på den baggrund udarbejde en risikovurdering rettes fokus mod de forhold, som kan udgøre risici for halebid. På baggrund af risikovurderingen af besætningen skal der udarbejdes en handlingsplan, der beskriver, hvordan og hvornår problemer med halebid bliver løst. De forhold, som kan udbedres med det samme, eller som er en del af de daglige rutiner i besætningen, er ikke en del af risikovurderingen. De skal ikke beskrives i den tilhørende handlingsplan.

Hvis der ikke er halebid i din besætning, og risikovurderingen viser, at der ikke er risici for halebid, så er forholdene i din besætning egnede til at holde grise med hele haler. Du skal da forsøge at holde grise med hele haler i din besætning. Din udarbejdede handlingsplan skal beskrive, hvorledes du gradvis begynder at have et par kuld eller et par stier med grise med hele haler. Hvis du indkøber grise, så skal du indkøbe et antal grise med hele haler.

Fødevarestyrelsens kampagne gennemføres i 400 besætninger med søer, smågrise eller slagtesvin. I besætninger med søer er der fokus på, om der er dokumentation for eller indhentet dokumentation fra modtagerne af grisene for, at der er behov for halekuperede grise, samt om selve indgrebet halekupering foregår efter reglerne. I smågrise- og slagtegrisebesætninger er der fokus på, om der er dokumentation for halebid i besætningen, og om der er foretaget de nødvendige tiltag for at undgå halebid hos grisene. Det vil sige, om der er lavet en risikovurdering med tilhørende handlingsplan i besætningen. Det er dit eget ansvar at dokumentere halebid samt at udarbejde og opdatere risikovurderingen og handlingsplanen for din besætning. SEGES har udarbejdet materiale til hjælp. Din dyrlæge eller rådgiver kan også hjælpe dig.​

Se kontrolkampagner fra 2023