Reglerne om importrestriktioner for ikke-animalske produkter ændres fra 27. juni 2023

14-06-2023

Fra 27. juni 2023 ændres regler for indførsel af visse ikke-animalske produkter til EU.

Ændringerne medfører bl.a., at nye produkter bliver underlagt den offentlige kontrol ved deres indførsel til EU, for nogle produkter indføres krav om følgedokumenter (analyseresultater og sundhedscertifikat) fra tredjelande, og at nogle produkter ikke længere er omfattet af den offentlige kontrol ved indførsel til EU. For nogle få produkter indføres overgangsregler, som gælder indtil 27. august 2023.

Ændringer til forordning (EU) 2019/1793 findes i gennemførelsesforordning (EU) 2023/1110. Det er bl.a. data fra EU-landenes grænsekontrol i andet halvår af 2022, der ligger til grund for vedtagelsen af ændringerne.

Følgende ændringer indføres med forordning (EU) 2023/1110

Ændringer til Bilag I – varer under midlertidig forøget kontrol

Nye varer, fødevarer:

 • Sød annona (Annona squamosa), pesticidrester, Egypten,
 • Spidskommen, pesticidrester,  Indien,
 • Grøn papaya (Carica papaya), pesticidrester, Mexico,
 • Tahin og halva, salmonella, Syrien.

Varer der flyttes fra Bilag II til Bilag I

Restriktionerne gælder både for fødevarer og foder:
 • Jordnødder og produkter, der er fremstillet af jordnødder, aflatoksin, Gambia, 
 • Johannesbrød, frø af johannesbrød og produkter heraf og guargummi, ethylenoxid, Indien,
 • Guargummi, PCB og dioxin, Indien,
 • Jordnødder og produkter, der er fremstillet af jordnødder, aflatoksin, Sudan,
 • Johannesbrød, frø af johannesbrød og produkter heraf, ethylenoxid, Tyrkiet.
Restriktionerne gælder for fødevarer:
 • Peberfrugter søde (Capsicum annuum) og ikke søde (Capsicum), pesticidrester, Den Dominikanske Republik,
 • Peberfrugter af slægten Capsicum (søde og ikke søde), pesticidrester, Indien,
 • Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde), pesticider, Pakistan, 
 • Instant nudler med krydderier/smagspræparater eller saucer, ethylenoxid, Sydkorea og Vietnam. 

Varer, der udgår fra Bilag I (restriktion ophæves)

Restriktionerne ophæves både for fødevarer og foder:
 • Johannesbrød, frø af johannesbrød og produkter heraf, ethylenoxid, Malaysia,
 • Jordnødder og produkter, der er fremstillet af jordnødder, aflatoksiner, Senegal.
Restriktionerne ophæves for fødevarer: 
 • Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.), aflatoksiner, Nigeria,
 • Tørrede abrikoser og abrikoser, der er tilberedt eller konserveret på anden måde, ethylenoxid, Usbekistan. 

Ændringer til Bilag II – varer omfattet af særlige restriktioner (beredskabsforanstaltninger)

Nye varer i bilag II:

 • Uforarbejdede abrikoskerner hele, malet mv. der markedsføres til den endelige forbruger, cyanid, Tyrkiet, 
 • Pistacienødder og deraf afledte produkter, aflatoksiner, med oprindelse i USA og afsendt fra Tyrkiet.

Varer, der flyttes fra Bilag II til Bilag I:

Se ovenfor.

Øvrige ændringer

 • Kontrolfrekvenser er ændrede for visse varer i bilag I og II.
 • Der er tilføjelse af KN-koderne for jordnøddeblandinger fra Bolivia (bilag II), svarende til de andre jordnødderestriktioner i bilag II.
 • Restriktionen for sesamfrø (Sesamum) fra Indien på grund af salmonella er ikke længere relevant for sesamfrø importeret som foder.
 • Der indføres et nyt bilag II, 3. Bilaget bruges til at indføre restriktioner for varer der indføres via andet afsendelsesland end oprindelseslandet. 

Hvilke regler skal overholdes?

Alle sendinger af varer på bilag I og II skal forhåndsanmeldes via TRACES på et CHED-D (Common Health Entry Document) til det grænsekontrolsted, hvor sendingen kommer ind i EU. Sendingerne skal til grænsekontrol, før de kan frigives. Sendinger af varer på Bilag II skal også ledsages af sundhedscertifikat og analyserapport.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1110 af 6. juni 2023 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002.

Overgangsregler

Der er indført en overgangsordning for nye restriktionsvarer i bilag II:

 • Uforarbejdede abrikoskerner fra Tyrkiet, der er påtænkt til markedsføring til den endelige forbruger, 
 • Pistacienødder og deraf afledte produkter med oprindelse i USA, som afsendes til Unionen fra Tyrkiet.

Frem til 27. august 2023 kan de pågældende varer indføres uden ledsagende sundhedscertifikater og analyserapport forudsat, at varerne er afsendt fra oprindelseslandet eller andet tredjeland inden den 27. juni 2023. Læs nærmere i artikel 1, nr. 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2023/1110.

 

Nyttige links

Du kan læse mere på Fødevarestyrelsens side om Ikke-animalske produkter under importrestriktion.  

Her kan du bl.a. finde opdaterede oversigter over i​kke-animalske produkter under importrestriktion.​​

 

Her finder du regler om 

Indførsel fra tredjelande og grænsekontrol - lovstof