Faglig nyhed til dyrlæger og dyreejere om nye regler for anvendelse af lægemidler til dyr

30-06-2023

Dyrlæge- og dyreejerbekendtgørelserne ændres med ikrafttrædelse d. 1. juli 2023.
Fødevarestyrelsens hjemmeside og vejledninger til de nye bekendtgørelser er opdaterede.

Ændringerne i dyrlæge- og dyreejerbekendtgørelserne drejer sig hovedsageligt om flg.:

  • Lempelser for forebyggende behandling af coccidiose og cryptosporidiose i kvæg-, grise-, fåre- og gedebesætninger.
  • Lempelser for ordineringsperioder for lægemidler til bedøvelse og smertelindring ved kastration af smågrise.
  • Lempelser for anvendelse af lægemidler uden MRL til kælekaniner
  • Lempelser af kravene om medicinhåndteringskursus.
  • Lempelser af kravene om opbevaring af lægemidler.

 Du kan læse mere på:

Anvendelse af lægemidler til dyr - for dyrlæger (foedevarestyrelsen.dk)

Kursus i anvendelse af lægemidler til produktionsdyr (foedevarestyrelsen.dk)