Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 16. november 2023

16-11-2023

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Højpatogen aviær influenza (HPAI)

d. 11. november 2023 blev der konstateret endnu et udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) i en fjerkræbesætning ved Alslev i Varde kommune. OBS. Esbjerg kommune berøres af 10km overvågningszonen. Dette ændrer ikke Danmarks frie sundhedsmæssige status, grundet tidligere udbrud d. 6. november i Slagelse kommune.

Eksportører bør være opmærksomme på, at der kan være certifikater, der ikke kan anvendes grundet udbruddene af HPAI.

Fødevarestyrelsen opdaterer løbende hjemmesiden fvst.dk med den seneste udvikling og følger situationen tæt.
Fødevarestyrelsen håndterer i øvrigt fund i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og WOAH’s Terrestial Animal Health Code, som også ligger til grund for certifikatudstedelse.

Læs mere i Fødevarestyrelsens pressemeddelelse her.

 

Sidste mulighed for at tilkendegive interesse for regodkendelse i CIFER af virksomheder med udløbet registrering

Udløbsdatoen eller vinduet for at ansøge om regodkendelse i CIFER for danske virksomheder med eksport af fiskevarer, mælkeprodukter og produkter af bier til Kina er nu overskredet for de virksomheder, som ikke tidligere har ansøgt om regodkendelse inden for fristen.

De kinesiske myndigheder har bedt Fødevarestyrelsen oplyse, om nogle af disse virksomheder, hvis udløbsdato/vindue for at ansøge om regodkendelse er overskredet, har interesse i at blive regodkendt og dermed i fortsat at kunne eksportere til Kina. De kinesiske myndigheder vil herefter overveje, om de vil regodkende de pågældende virksomheder.

Baggrunden er, at virksomheder med eksport af fødevarer til Kina per 1. januar 2022 blev registreret og tildelt en udløbsdato i CIFER. Virksomheder, der vil opretholde eksport til Kina, skal ansøge om regodkendelse 3 til 6 måneder inden udløbsdatoen for virksomhedens registrering i CIFER.

Hvis din virksomhed opfylder alle nedenstående kriterier, bedes du sende en mail til Kina.CIFER@fvst.dk senest torsdag den 23. november 2023:

  • Er registreret i CIFER til eksport af enten fiskevarer, mælkeprodukter eller produkter af bier.
  • Har en udløbsdato i CIFER som er overskredet eller som overskrides om mindre end 3 måneder.
  • Ønsker at fortsætte med at eksportere til Kina.

I mailen bedes du oplyse:

  • Din virksomheds navn og registreringsnummer i CIFER (ofte lig med autorisationsnummer).
  • Udløbsdatoen for din virksomheds registrering i CIFER.
  • At du er interesseret i at få din virksomhed regodkendt.

Fødevarestyrelsen ved på nuværende tidspunkt ikke, hvordan en eventuel regodkendelse vil foregå. Fødevarestyrelsen opfordrer dog de berørte virksomheder til allerede nu at sætte sig ind i fremgangsmåden for ansøgning om regodkendelse i CIFER og forberede relevante dokumenter.

Læs mere om ansøgningsproces og skabeloner mm. på Fødevarestyrelsens hjemmeside om eksport af fødevarer til Kina her. 

 

 

Mvh 

Fødevarestyrelsen