Faglige nyheder om DIX den 3. april 2024

03-04-2024

Læs de seneste nyheder om DIX her.

DIX kører igen med normal drift

Fødevarestyrelsen meddelte i går, at der kunne opleves driftforstyrrelser i DIX grundet generelle netværksproblemer. Netværksproblemerne er nu udbedrede, og dermed kører DIX med normal drift igen.

Anden halvdel af certifikater til USA skal nu udstedes i DIX

I dag d. 3. april 2024 er nye certifikater overgået til udstedelse i DIX. Det drejer sig om anden halvdel af certifikaterne til USA. Teksten på relevante certifikatsider er opdateret, og skrivbare PDF'er er slettet, da certifikaterne fra i dag udelukkende kan udstedes i DIX.

I forbindelse med overgangen til DIX er Fødevarestyrelsen, af de amerikanske myndigheder, blevet gjort opmærksom på, at der kan være nye importkrav for nogle produkttyper. I overgangsperioden skal den aktuelle importtilladelse derfor vedhæftes certifikatanmodninger til USA for disse produkttyper. Det fremgår både i DIX og på Certifikatdatabasen, hvis der skal vedhæftes importtilladelse. I forbindelse med udstedelse af certifikatet sammenholdes kravene i importtilladelsen med certifikatets attestationer. Det er, som altid, eksportørens ansvar, at certifikatet er i overensstemmelse med gældende importkrav.

Se en oversigt over berørte certifikater i DIX udrulningsplanen her