Eksport af økologi til USA og Republikken Korea

21-02-2024

Læs om nye krav gældende ved eksport af økologiske produkter til USA og Republikken Korea.

Eksport af økologi til USA. Gældende pr. 19. marts 2024.

Økologicertificerede virksomheder, som ønsker at eksportere økologiske produkter til USA, skal senest 19. marts 2024 være registreret i USDA’s Global Organic Integrity Database. Registreringen sker ved anmodning herom til Fødevarestyrelsens økologi-team, okologi@fvst.dk, som har adgang til registrering i databasen. Ved anmodningen skal der oplyses om kontaktperson i virksomheden, herunder telefonnummer og e-mailadresse, samt virksomhedens e-mailadresse og hjemmeside. Herudover skal der oplyses om, hvilke produkttyper, virksomheder ønsker at eksportere til USA.

Økologiske produkter, som skal eksporteres til USA, skal fortsat følges af et NOP Import Certificate. Senest fra 19. marts 2024 skal certifikatet dog udstedes i Global Organic Integrity Database. Det er Fødevarestyrelsen, der skal stå for udstedelsen.

Virksomhederne skal som hidtil indsende oplysningerne til brug for certifikatet via wordfilen, som kan downloades fra Fødevarestyrelsens hjemmeside, Eksport af økologi, under Eksport af økologiske produkter til USA:

NOP-Importcertifikat som wordfil, der kan gemmes og sendes pr e-mail til Fødevarestyrelsen

De nye krav er stillet af USDA for at styrke den amerikanske importkontrol gennem muligheden for at sammenholde NOP-importcertifikaterne med de økologicertificerede eksportører registreret i Global Organic Integrity Database.

Eksport af økologi til Republikken Korea - nyt mærkningskrav. Allerede gældende.  

Økologiske forarbejdede fødevarer bestemt til Republikken Korea skal som hidtil følges af et NAQS Import Certificate, som udstedes af Fødevarestyrelsen i NAQS Import-systemet. Der skal - også som hidtil - til brug for udstedelsen af certifikatet være oprettet en profil i NAQS Import-systemet for både eksportøren og producenten af den eksporterede fødevare. Fødevarestyrelsen står for oprettelsen.  

Som noget nyt skal rubrikken "EU certification number" i profilen i NAQS Import-systemet genspejle en del af det dokumentnummer, som fremgår af eksportørens EU-økologicertifikat i TRACES. Hvor der før skulle stå ”DK-ØKO-100” og en eksportørkode (hentet fra Fødevarestyrelsens interne system), skal der fremover stå ISO-landekoden for Danmark, som er 208, og den virksomhedsspecifikke del af dokumentnummeret på eksportørens EU-økologicertifikat.

Nedenfor ses en del af den oversigt, som fremkommer, når man slår en virksomhed op i EU-økologicertifikatdatabasen i TRACES. Det er den markerede del, altså i eksemplet 208-0003333, som skal angives som  "EU certification number" i NAQS Import-systemet under virksomhedernes profiler.

Klip fra TRACES-oversigten over økologicertifikater, som viser data vedr. en enkelt fiktiv virksomhed

Samme "EU certification number", dvs. i eksemplet 208-0003333, skal nu stå på selve mærkningen af de økologiske produkter som eksporteres til Republikken Korea. Så vidt Fødevarestyrelsen har erfaret er der tale om "EU certification number" for producenten af den eksporterede fødevare, men for en sikkerheds skyld anbefales det, at dette bekræftes hos importøren i Korea. Bemærk, at det nye mærkningskrav allerede er gældende.

Hvis EU-logoet anvendes på mærkningen, så skal de gængse regler for gengivelsen af logoet overholdes. Dvs. foruden oprindelsen af produktet (f.eks. "EU-jordbrug") skal der ved logoet mærkes med kontrolkodenummer for den kontrolinstans, som har kontrolleret den sidste tilberedning af produktet. Dvs. DK-ØKO-100, hvis dette er Fødevarestyrelsen. Læs mere herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Det er i øvrigt nu muligt at eksportere forarbejdede økologiske animalske fødevarer til Republikken Korea. Produktionen skal dog først godkendes af de koreanske myndigheder. Ret evt. henvendelse herom til Fødevarestyrelsen.  

Link EU-økologicertifikatdatabasen i TRACES

Link til Fødevarestyrelsens sider om eksport af økologi

Link Fødevarestyrelsen side om anvendelse af EU-logoet