Faglige nyheder om Certifikatdatabasen den 25. januar 2024

25-01-2024

Læs de seneste nyheder om Certifikatdatabasen her.

Der er konstateret udbrud af HPAI i Slagelse kommune den 24. januar 2024

Der er konstateret et nyt udbrud af højpatogen fugleinfluenza H5N1 den 24.januar 2024 ved Bøgelunde i Slagelse kommune i en besætning, der producerer kalkuner til slagtning. Besætningen består af ca. 25.000 dyr. Alle dyr i besætningen vil blive aflivet.

Fødevarestyrelsen har indført en 3 km beskyttelseszone samt en 10 km overvågningszone omkring besætningen.

Danmark kan fortsat ikke erklære sig fri for højpatogen fugleinfluenza.

Eksportører bør derfor være opmærksomme på, at der efter det nye udbrud af højpatogen fugleinfluenza kan være flere certifikater, der ikke kan anvendes alt efter attestationernes ordlyd. Konkrete eksportrestriktioner, som Fødevarestyrelsen modtager som følge af det nye udbrud vil blive offentliggjort på Fødevarestyrelsens restriktionsliste på hjemmesiden:

Link til Eksportrestriktioner

Fødevarestyrelsen opdaterer i øvrigt løbende hjemmesiden www.fvst.dk med den seneste udvikling, og følger situationen tæt. 

Fødevarestyrelsen håndterer i øvrigt fund i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og WOAH.

Link til pressemeddelelse: Læs mere i Fødevarestyrelsens pressemeddelelse her

Behandling af ansøgninger om godkendelse til eksport af oksekød til Kina sættes midlertidigt i bero

I Ekstraordinært nyhedsbrev om certifikatdatabasen den 28. november 2023 opfordrede Fødevarestyrelsen virksomheder med interesse i at eksportere oksekød til Kina til at starte ansøgningsprocessen i CIFER. Fødevarestyrelsen er i mellemtiden blevet opmærksom på, at der er behov for en nærmere afklaring af visse krav, som indgår i den forhandlede aftale (protokol) mellem Danmark og Kina om eksport af oksekød til Kina. Tjeklisten, som virksomheder skal udfylde i forbindelse med ansøgning i CIFER, henviser til den aftalte protokol mellem Danmark og Kina. Derfor har Fødevarestyrelsen sat behandlingen af oksekødsvirksomheders ansøgninger i CIFER midlertidigt i bero, så længe afklaringen af de pågældende krav står på, og kravene ikke er offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Fødevarestyrelsen vil melde ud, når behandlingen af ansøgninger i CIFER genoptages.

Faglige nyheder om DIX den 25. januar 2024

Udrulningsplanen er opdateret

Udrulningsplanen for certifikater i DIX er nu blevet opdateret. Dette sker som følge af fastsættelsen af ibrugtagningsdatoen for DIX, som er den 28. februar 2024. Certifikaterne udrulles fortsat i såkaldte ’bølger’, og der kommer således nye certifikater i DIX 2 gange om måneden.

Vær opmærksom på, at den nye udrulningsplan er komprimeret lidt for at give mulighed for en sommerferiepause. Det betyder, at de forhenværende to bølger til Australien er lagt sammen til én, mens de tre bølger til USA er lagt sammen til to. Opsamlingsbølgen er i den opdaterede plan placeret umiddelbart før sommerferien. I denne bølge vil der kunne samles op på certifikatmodeller, som har givet udfordringer. Hvis der ikke er behov for opsamling, udrulles der ingen certifikater i denne bølge.

Fødevarestyrelsen arbejder på at fastlægge, hvornår udrulningen genoptages efter sommerferien, og vil melde nærmere ud omkring dette hurtigst muligt.

Link til udrulningsplanen

Følgende certifikatsider er blevet opdateret:

Eksport af mælk og mælkeprodukter til Argentina

23. januar 2024: Myndighederne i Argentina har informeret International Handel om, at der nu er krav om officiel forsegling for mælk og mælkeprodukter til Argentina. Certifikatet skal opdateres således, at informationer om containernummer og seglnummer angives i certifikatets del I. Indtil certifikatet er blevet opdateret og godkendt af myndighederne i Argentina, kan der ikke eksporteres mælk og mælkeprodukter til Argentina.

Link til Certifikatsiden for eksport af mælk og mælkeprodukter til Argentina

Eksport af ornesæd til Sarawak, Malaysia

23. januar 2024: Nyt certifikat på eksport af ornesæd fra Danmark til Sarawak, Malaysia. 

Link til Certifikatsiden for eksport af ornesæd til Sarawak, Malaysia

Eksport af forarbejdet foder til selskabsdyr, undtaget på dåse, til Georgien

23. januar 2024: Der er foretaget ændringer i certifikatet i overensstemmelse med opdateringer af den georgiske certifikatmodel. Certifikatet anvendes også ved transit igennem Georgien (La. 23,0-6821).

Link til Certifikatsiden for eksport af forarbejdet foder til selskabsdyr, undtaget på dåse, til Georgien