Ændringer i importrestriktioner for ikke-animalske produkter

26-01-2024

EU-Kommissionen har vedtaget ændringer af reglerne for indførsel af visse ikke-animalske produkter til EU. Der er tale om ændringer til forordning (EU) 2019/1793 og forordning (EU) 2020/1158. Ændringerne træder i kraft hhv. den 6. og 7. februar 2024.

Ændringer i reglerne om import-
restrik​tioner for visse ikke-animal​​ske produkter (forordning (EU) 2019/1793)

Ændringer til forordning (EU) 2019/1793 findes i forordning (EU) 2024/286. Ændringerne medfører bl.a., at nye produkter bliver underlagt den offentlige kontrol ved deres indførsel til EU, og at nogle produkter ikke længere er omfattet af den offentlige kontrol ved indførsel til EU. Det er bl.a. data fra EU-landenes grænsekontrol i første halvår af 2023, der ligger til grund for vedtagelsen af ændringerne.

Følgende ændringer indføres med forordning (EU) 2024/286

Ændringer til bilag I – varer under midlertidig forøget kontrol

Nye varer, fødevarer:
 • Hyacintbønner, hjelmbønner (Lablab purpureus), pesticidrester, Bangladesh.
 • Durian (Durio zibethinus), pesticidrester, Vietnam.
 • Meterbønner (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata), pesticidrester, Sri Lanka.
 • Granadilla og passionsfrugt (Passiflora ligularis og Passiflora edulis), pesticidrester, Thailand.
 • Vinblade, pesticidrester, Egypten. 
Restriktionerne ophæves for følgende fødevarer: 
 • Mynte (Mentha), pesticidrester, Israel.
 • Kosttilskud indeholdende planteprodukter, ethylenoxid, Sydkorea.
 • Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde), ethylenoxid, Uganda. Vær opmærksom på, at der er fortsat restriktion for øvrige pesticidrester.

Ændringer til Bilag II – varer omfattet af særlige restriktioner (beredskabsforanstaltninger)

Restriktionerne ophæves for fødevarer i bilag II, punkt 2: 
 • Bilag II, punkt 2 til forordningen fjernes. Der er tale om sendinger af fødevarer bestående af to eller flere ingredienser, der indeholder nogle af de fødevarer, der er opført i bilag II, punkt 1 som følge af risiko for forurening med aflatoksiner i en mængde på over 20 % i et enkelt produkt eller summen af disse produkter.

Øvrige ændringer

 • Kontrolfrekvenser er ændrede for visse varer i bilag I og II.
 • Ex er slettet fra KN-koden (1302 32 90) for guargummi, Indien.
 • Der er foretaget underopdeling af KN-koder for granadil og passionsfrugt. Det har betydning for restriktionen på produkterne fra Colombia i bilag I.

Fra hvornår gælder de nye regler?

De nye regler gælder fra 6. februar 2024. Der er ingen overgangsordning, da der ikke er nye produkter i bilag II. 

Ændringer i reglerne om import af vilde svampe og vilde bær fra visse tredjelande efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl (forordning (EU) 2020/1158)

Ændringerne til forordning (EU) 2020/1158 findes i forordning (EU) 2024/256, som indeholder bl.a. nogle præciseringer omkring de typer af produkter og deres KN-koder, som er omfattet af de særlige betingelser for import af fødevarer og foder.

Følgende ændringer indføres med forordning (EU) 2024/256

Ændringer til bilag II i forordning (EU) 2020/1158

 • I bilag II opdateres KN-koder for svampe af slægten Cantharellus (KN-kode 0709 53), Boletus (KN-kode 0709 52), Shiitake (KN-kode 0709 54, KN-kode 0712 34), Matsutake (KN-kode 0709 55) og trøfler (KN-kode 0709 56, 0710 80 95, 2001 90 97). Disse svampe henhørte før januar 2022 under KN-kode 0709 59.
 • Det er præciseret, at betingelserne for indførsel til Unionen gælder for alle produkter, der indeholder eller er afledt af vilde svampe og vilde frugter af slægten Vaccinium. Der er derfor tilføjet nye rækker og KN-koder i bilag II.
 • Der er tilføjet nye produkter til bilag II, for hvilke betingelser for indførsel af fødevarer og foder med oprindelse i tredjelande ikke tidligere var gældende. Dette vedrører især blandinger af nødder og tørrede frugter, syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, saftblandinger, vand tilsat aromastoffer og visse fødevareprodukter bestående af flere ingredienser, der indeholder de listeopførte svampe og frugter. Disse produkter er medtaget for at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og for at gøre det klart, at betingelserne for indførsel til EU gælder for alle produkter, der indeholder eller er afledt af listeopførte vilde svampe eller vilde frugter.
 • Det er præciseret, at fødevarer, der er opført som blandinger på bilag II, omfatter blandinger indeholdende vilde svampe og/eller vilde frugter af slægten Vaccinium i en mængde på over 20 % af enten et enkelt produkt eller summen af vilde svampe og vilde frugter af slægten Vaccinium.

Øvrige ændringer

 • Det præciseres, at niveauet for koncentrerede eller tørrede produkter skal beregnes på grundlag af det rekonstituerede forbrugsklare produkt.
 • Henvisning til artiklerne i forordning (EU) 2019/628 erstattes af den korrekte henvisning til artiklerne i forordning (EU) 2020/2235.
 • Det præciseres, at de sendinger, som indeholder en eller flere ingredienser af animalsk oprindelse, skal underkastes offentlig kontrol ved deres indførsel til EU på et grænsekontrolsted.

Fra hvornår gælder de nye regler?

De nye regler gælder fra 7. februar 2024.

Overgangsregler

Sendinger af produkter henhørende under KN-kode ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 eller ex 1905, som er afsendt til EU fra et tredjeland, der er opført på listen i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1158, før den 7. februar 2024, kan indføres til EU indtil den 7. marts 2024 uden officielle certifikat under forudsætning af, at de opfylder alle andre krav i EU-retten, der finder anvendelse på dem. Læs nærmere i artikel 2 i forordning (EU) 2024/256.

Hvilke regler skal overholdes?

Alle sendinger af varer, der er omfattet af importrestriktioner, skal forhåndsanmeldes via TRACES på et CHED-D (Common Health Entry Document) til det grænsekontrolsted, hvor sendingen kommer ind i EU. Sendingerne skal til grænsekontrol, før de kan frigives.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2024/286 af 16. januar 2024 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2024/256 af 17. januar 2024 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1158 om betingelser for import af fødevarer og foder med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl.

Nyttige links

Du kan læse mere om importrestriktioner på Fødevarestyrelsens side om ikke-animalske produkter under importrestriktioner​.

Her kan du bl.a. finde oversigter over ikke-animalske produkter under importrestriktion. Oversigterne vil blive opdateret snarest muligt.

Her finder du regler om

Indførsel fra tredjelande og grænsekontrol - lovstof